Πρόγραμμα και ωράρια μαθημάτων

Studio 1

Phillipa Richards

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY

17:00 – 18:00

Intermediate

Foundation Year 1

17:00 – 17:45

Primary

 

17:00 – 18:00

Intermediate

Foundation Year 1

17:00 – 17:45

Primary

 

17:00 – 18:00

Modern

Grade 1

11:00 – 12:30

Advanced 1

 

18:00 – 19:30

Intermediate

Foundation Exam

17:45 – 18:30

Grade 1

 

18:00 – 19:30

Intermediate

Foundation Exam

17:45 – 18:30

Grade 1

 

18:00 – 19:00

Modern

Grade 4

12:30 – 14:00

Contemporary

 

19:30 – 21:00

Intermediate

 

18:30 – 19:30

Grade 2

 

19:30 – 21:00

Intermediate

 

18:30 – 19:30

Grade 2

 

19:00 – 20:00

Modern

Grade 6

 

 

 

21:00 – 22:00

Adult Ballet

 

19:30 – 20:30

Grade 4

 

21:00 – 22:00

Adult Ballet

 

19:30 – 20:30

Musical

 

20:00 – 21:30

Modern

Advanced 1

 

 

 

 

 

 

20:30 – 22:00

Advanced 1

 

 

 

 

20:30 – 21:30

Modern

Advanced 1

21:30 – 22:30

Adult Musical

 

 

 

 

Studio 2

Baby Ballet Arts

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
 

 

17:30 – 18:15

Pre-Primary

 

 

18:30 – 19:30

Grade 2

17:30 – 18:15

Pre-Primary

 

 

 

 

18:30 – 19:15

Pre-School

 

 

19:30 – 20:30

Grade 4

18:30 – 19:15

Pre-School